Energie

Waarom brandt een lamp? Hoe werkt een watermolen? Er zijn verschillende energiebronnen. Fossiele brandstoffen zijn eindig, zonne- en windenergie zijn oneindig. Energie kan omgezet worden. Dit gaat gepaard met energieverlies.

Leerlingen onderzoeken verschillende energiebronnen, en gaan na welke invloed de vorm en constructie heeft op de effectiviteit van energiegebruik. 

 

Aansluiting kerndoelen
Leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals elektriciteit (energie), licht, kracht (kerndoel 42)
Ze oefenen met ontwerpopdrachten. Ze bedenken een oplossing voor een technisch probleem, voeren het ontwerp uit en kijken of het voldoet (kerndoel 45)

 

Niveau
Van groep 5 tot en met groep 8een proef met energiegebruik