Techniek in de klas > Techniek & woordenschat

Techniek & woordenschat

Het onderwerp techniek leent zich goed om extra aandacht te besteden aan de woordenschat van het Nederlands. Aan de hand van praktische techniekopdrachten wordt de woordenschat verbreed en verdiept. U breidt de leertijd voor de basisvaardigheden hiermee uit.
We komen op school om samen met de groepsleerkracht de lessen voor te bereiden. De coach van Technika 10 assisteert en laat zien hoe u taal & techniek op een eenvoudige manier integreert. Bekijk hier de folder.

 

Aansluiting kerndoelen
Leerlingen verwerven een adequate woordenschat en verwerven strategieën voor het begrijpen van hen onbekende woorden (kerndoel 12)
Leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals elektriciteit (energie), licht en kracht (kerndoel 42)

 

Niveau
Groep 5 tot en met 8techniek en woordenschat

flyer taal & techniek (Document, 1.37 MB)