Techniek in de klas

licht en beweging

De lesprogramma’s van Technika 10 hebben zich in de praktijk bewezen. De lessen sluiten goed aan op de kerndoelen en de domeinbeschrijving. Met een stapsgewijze opbouw en duidelijke verdeling over verschillende leerjaren. De opdrachten zijn up-to-date, uitdagend en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. 

 

 

 

Centraal staan de leerlijnen stroom, meten & regelen, constructie, overbrenging. Daarnaast zijn er lessen over het thema energie. Ook een combinatie met de basisvaardigheden rekenen & taal is mogelijk: techniek & rekenen, techniek & woordenschat. Vanaf september 2011 is de nieuwe leerlijn natuurkunde & techniek gereed.

Organisatie

In overleg plannen we de lessen techniek met u in. Dat kan met de hele klas, of per halve klas. Verspreid over het hele schooljaar, of geconcentreerd in een aantal blokken. De vakkracht komt bij u op school, zo mogelijk samen met een klassenassistent. De benodigde materialen en gereedschappen staan voor u klaar. Dat neemt u werk uit handen, u verlengt de leertijd van uw leerlingen. En het geeft u ruimte en tijd voor andere schooltaken. Lees ook de folder.

folder verlengde leertijd (Document, 1.16 MB)
kerndoelen techniek (Document, 19.53 KB)